onsdag 30 juli 2008

Earl "Snakehips" Tucker

Namnet talar för sig själv.

Med vänliga hälsnigar,

Miriam