måndag 2 augusti 2010

Miriams favoritklipp del. 4

Frank "Sugarchile" Robinson spelar "Caldonia" i filmen "No leave No love" från 1946. Livar upp vilken grådassig måndag som helst!

Miriam's favouriteclips part. 4

Frank "Sugarchile" Robinson plays "Caldonia" from the movie "No leave No love" from 1946. Cheers up any grey and dull monday!

Med vänliga hälsningar,

Miriam

Inga kommentarer: